ПП «ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ»

ПП «ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ» е демократична партия – народен тип, отстояваща общочовешки принципи, ценности и добродетели, характерни за народопсихологията на българите. В своята политическа дейност се ръководи от принципите за: «Хуманизъм», «Справедливост», «Солидарност»,  «Върховенство на закона»  и «Равнопоставеност на всички граждани».

ПП «ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ» e центристка партия, която се стреми да подобри съществуващата ситуация чрез мерки, реформи и еволюционно развитие на обществото. Използва компромиса и сътрудничество, като методи за постигане на политически цели и се опитва да вземе предвид мнението на различни социални слоеве.

ПП «ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ» категорично отхвърля и осъжда конфронтационния модел, наложен в годините на прехода. Това е партия, която ще даде възможност за политическо представителство на всички негалсуващи и всички разочаровани от подкрепата си за съществуващите политически субекти.

ПП «ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ» избра пътя на националното сплотяване, на разумното и градивно начало. Партиятя не поставя идейни, класови и социални бариери пред своите членове и симпатизанти. Отворена за всички български граждани – от младежите до пенсионерите, за интелигенцията, работниците, служителите от градове и села, за предприемачите и хората на наемния труд, без разлика на вяра и етнос. Отворена за всички, които носят в ума и сърцето си , обичта и надеждата на България , вярват в и нейното бъдеще, и са готови да работят за благото на българския народ и за достойното място на родината ни в семейството на цивилизованите народи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камен Попов

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генерал Майор Валери Григоров

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Николова